توسعه دهندگان Softaculous به طور مرتب نسخه های جدیدی از برنامه های کاربردی را از طریق نصب خودکار پیکربندی می کنند. هنگامی که به Softaculous دسترسی دارید، صفحه ای برای برنامه های نصب شده شما وجود دارد، که در صفحه اصلی آن را مشاهده خواهید کرد.

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous - تصویر شماره 1

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous – تصویر شماره ۱

شما می توانید بر روی یادداشت کلیک کنید و شما را به یک صفحه جدید که در آن Softaculous لیست تمام نرم افزار های قدیمی را که شما نصب کرده اید، نمایش خواهد داد.

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous - تصویر شماره 2

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous – تصویر شماره ۲

در صفحه جدید، شما تمام برنامه های قدیمی را مشاهده خواهید کرد. چندین ستون وجود دارد که اطلاعات مهمی در مورد نرم افزارهای منسوخ ارائه می دهند. در ستون نسخه، نسخه فعلی اسکریپت شما و یک دکمه ارتقاء رنگ آبی که شما باید برای انجام ارتقا کلیک کنید را مشاهده خواهید کرد که باید روی آن کلیک کنید.

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous - تصویر شماره 3

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous – تصویر شماره ۳

شما صفحه بعدی را از روند ارتقاء مشاهده خواهید کرد. در اینجا شما باید یک نسخه پشتیبان از برنامه قبل از ارتقاء ایجاد کنید که به شدت توصیه می شود. برای انجام ارتقا روی دکمه ارتقاء کلیک کنید.

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous - تصویر شماره 4

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous – تصویر شماره ۴

هنگامی که ارتقاء کامل می شود، یک صفحه تایید خواهید دید.

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous - تصویر شماره 5

cPanel:آموزش بروز رسانی یک اسکریپت در Softaculous – تصویر شماره ۵